OPĆI UVJETI KORIŠTENJA INTERNET TRGOVINE termoshop.hr

PROMIL-TERMOSHOP j.d.o.o. temelljem čl.90 st1. oslobođen je plaćanja PDV.a,

Cijene i uvjeti plaćanja objavljeni na internet stranici www.termoshop.hr odnose se isključivo za kupnju preko internet trgovine / web shop-a.

Na uvjete poslovanja primjenjuje se Zakon o zaštiti potrošača (N.N.41/2014.), glava III. – Sklapanje ugovora izvan poslovnih prostorija i ugovora na daljinu, od članka 57. do članka 79.

OPĆI UVJETI

A) VALJANOST OPĆIH UVJETA

Opći uvjeti primjenjuju se između kupca i trgovačkog društva PROMIL-TERMOSHOP j.d.o.o. (dalje u tekstu: „Prodavatelj”), vezano uz naručivanje proizvoda od strane kupca putem internet trgovine objavljene na internet stranici Prodavatelja (dalje u tekstu: „termoshop.hr”).

A.2.) Kupac je svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti i koja je posjetitelj termoshop.hr, te Prodavatelju preda narudžbu za kupnju pojedinog i/ili grupe proizvoda Prodavatelja, te odabere minimalno jedan proizvod, ubaci ga u košaricu, plati virmanom ili e-bankingom.

A.3.) Svi ugovori sklopljeni između Prodavatelja i kupca vezano uz kupnju proizvoda Prodavatelja putem termoshop.hr regulirani su odredbama ovih Općih uvjeta, zakonima navedenim u preambuli Općih uvjeta, kao i Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

A.4.) Ovi Opći uvjeti objavljeni su na internet stranici termoshop.hr. Kupac ima mogućnost i ovlašten je pohraniti ili ispisati ove Opće uvjete na vlastitom kompjuterskom sustavu.

B) NEVALJANOST DRUGIH UGOVORNIH UVJETA

B.1.) Ovi Opći uvjeti primjenjuju se kao primarni i mandatorni izvor prava kojim se regulira pravni odnos između Prodavatelja i kupca i u tom smislu imaju prevladavajući učinak u odnosu na sve druge moguće izvore, te zamjenjuju sve druge pisane ili usmene ugovore, uvjete i/ili sporazume između Prodavatelja i kupca i/ili ugovorne uvjete drugih osoba, koji odstupaju od ovih Općih uvjeta. U slučaju nesuglasja između ovih Općih uvjeta i svih drugih sporazuma Prodavatelja i kupca, ovi Opći uvjeti će imati prevladajući učinak, osim ako ugovorne strane ne postignu drugačiji pisani sporazum.

C) VALJANOST ODNOSA PREMA POTROŠAČIMA

C.1.) Ovi Opći uvjeti primjenjuju se prema svim osobama koji se u smislu zakondavstva Republike Hrvatske smatraju Potrošačem.

D) VALJANOST ODNOSA PREMA STRANIM DRŽAVLJANIMA

D.1.) Ovi Opći uvjeti primjenjuju se i na osobe koje imaju državljanstvo različito od državljanstva Republike Hrvatske, i to bez obzira na eventualne razlike u zakonskom ili statutarnom položaju kupca, i bez obzira na njegove stvarne sposobnosti razumijevanja hrvatskog jezika na kojem su ovi Opći uvjeti sastavljeni.

D.2.) Ovi Opći uvjeti primjenjuju se i na apatride, kao i na osoblje stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava te na počasne konzule i konzulate stranih država na teritoriju Republike Hrvatske.

E) OGLAŠAVANJE

E.1.) Objave Prodavatelja predstavljaju prikaz osnovnih uvjeta prodaje, osim ako Prodavatelj nije izričito naveo drugačije.

E.2.) Opisi i specifikacije proizvoda dobiveni su od strane dobavljača ili su preuzeti sa službenih stranica dobavljača. Fotografije proizvoda mogu biti dobivene od strane dobavljača ili mogu biti fotografirane u prostorijama Prodavatelja. Prodavatelj ne odgovara za moguća vizualna odstupanja u prikazu proizvoda, do kojih dođe zbog različitih zaslona uređaja na kojima se slika prikazuje ili zbog vizualnih odstupanja u odnosu na stvarni proizvod ako su slike preuzete sa internet stranica ovlaštenog uvoznika i davatelja jamstva ili su nastala omaškomškom Prodavatelja. Svi opisi i specifikacije proizvoda se mogu promjeniti bez prethodne najave.

E.3.) U svrhu oglašavanja pojedinih proizvoda, termoshop.hr koristiti uslugu Google Adwords remarketinga. To je usluga koju pruža Google za ciljano oglašavanje. Usluga se koristi u svrhu oglašavanja kroz Google search, te Google Display mrežu, kupaca koji su već posjetili termoshop.hr. Ovu uslugu možete odjaviti u Googleovim postavkama, oglasi koji se nalaze u vašem Google profilu.

E.4.) Proizvodi na termoshop.hr koji su izložbeni primjerci su kao takvi i označeni, moguće je da su iz tog razloga na dodatnom popustu. Naručivanjem takvog proizvoda kupac potvrđuje, da se s navedenim značajkama proizvoda u potpunosti slaže. U ovakvom primjeru Prodavatelj ne jamči dostavu u originalnoj, već u primjerenoj ambalaži. E.5.) Putem termoshop.hr kupcu je omogućena kupnja dijela asortimana proizvoda iz ponude Prodavatelja. Istaknute redovne i akcijske cijene na termoshop.hr mogu odstupati od cijena u trgovini Prodavatelja.

F) NARUČIVANJE PROIZVODA

F.1.) Kupac može iz dijela asortimana Prodavatelja, objavljenog na termoshop.hr izabrati proizvod ili grupu proizvoda za čiju kupnju je zainteresiran i to klikom na gumb “dodaj u košaricu”, te istog na taj način dodati u svoju košaricu.

F.2.) Klikom na gumb “Naručite” kupac daje neopozivu ponudu Prodavatelju za kupnju pojedinog ili grupe proizvoda. Prije zaključivanja kupovine kupac može samostalno promjeniti stanje proizvoda ili dodavati još proizvoda u košaricu.

F.3.) Kupnja ne može biti realizirana ukoliko kupac nije potvrdio svoje slaganje s Općim uvjetima što kupac obaclja označavanjem chesh boxa u košarici pored kojeg je naznačeno: “Ja sam pročitao i prihvaćam Uvjete i Odredbe” sa poveznicom na Uvjete korištenja.

F.4.) Kupnja je valjana samo ako je narudžba uredno ispunjena i zaključena putem termoshop.hr. To vrijedi i za dodatne zahtjeve, uvjete ili upute kupca, koji mogu biti u vezi s kupljenim sadržajem.

F.5.) Kupcu je putem termoshop.hr omogućena kupovina proizvoda kao gost i uz registraciju.

F.6.) U slučaju da Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti proizvod zato što naručenog proizvoda nema na zalihi ili ga nije moguće naručiti od dobavljača, Prodavatelj će pismeno obavijestiti kupca o tome čim to bude moguće. U slučaju obavijesti da je naručeni proizvod dostupan u produljenom roku, Kupac ima mogućnost ostati pri narudžbi, uz novi, tako naznačeni rok isporuke, ili pak otkazati narudžbu. U slučaju da Prodavatelj obavijesti Kupca da Proizvod uopće ne može naručiti od dobavljača, ugovor se raskida već samom takvom obaviješću i narudžba se otkazuje, te se ne autorizirane transakcije kreditnih ili debitnih kartica otkazuju odmah, a povrat uplaćenih sredstava, ukoliko ih je bilo, Prodavatelj će Kupcu vratiti što prije moguće, a najkasnije u roku od 14 radnih dana.

F.7.) Ukoliko Kupac odbije primiti ispravne/neoštećene proizvode koje je prethodno naručio, Prodavatelj ima pravo tražiti od kupca nadoknadu troškova dostave (manipulativne troškove).

G) POTVRDA PRODAVATELJA

G.1.) Potvrda o primitku narudžbe kupca, koju kupac zaprima putem (elektroničke pošte) maila, nakon naručivanja proizvoda putem termoshop.hr, ne predstavlja prihvat narudžbe od strane Prodavatelja.

G.2.) Prihvat narudžbe kupca od strane Prodavatelja uslijediti će jedino ako je u potpunosti, i bez ikakvih rezervi zajamčena isplata svih obveza plaćanja kupoprodajne cijene i svih drugih pripadajućih troškova od strane kupca (odnosno ako Prodavatelj iznimno odobri drugačije), te ukoliko je Prodavatelj potvrdio dostupnost robe sukladno elementima narudžbe kupca.

G.3.) Narudžba kupca smatra se prihvaćenom od strane Prodavatelja: – kod kupnje uz plaćanje prije isporuke robe, u trenutku kada Prodavatelj zaprimi potvrdu plaćanja, o čemu će kupac biti obaviješten posebnom elektroničkom porukom. – kod kupnje uz plaćanje prilikom isporuke robe kada Prodavatelj odobri takvu isporuku, o čemu će kupac biti obaviješten posebnom elektroničkom porukom. U trenutku prihvata narudžbe kupoprodajni ugovor se smatra sklopljenim među strankama putem termoshop.hr. Prodavatelj za svaku plaćenu isporuku kreira račun koji dostavlja kupcu na e-mail adresu navedenu u narudžbi.

G.4.) Nakon prihvaćanja narudžbe kupca od strane prodavatelja, uvjeti za svaki ugovor o kupnji između kupca i Prodavatelja su fiksni i ne mogu se mijenjati, osim ako ugovorne strane ne postignu drugačiji sporazum u pisanom obliku.

 

H) OPĆENITO O NAČINU PLAĆANJA

H.1.) Cijene su izražene u službenoj valuti Republike Hrvatske, sadrže PDV. Cijene proizvoda ne uključuju troškove dostave, unosa, montaže, manipulativne i druge troškove zasebnih usluga.

H.2.) termoshop.hr omogućuje korisnicima plaćanje i kupnju virmanom, uplatom u pošti, FINI, internet bankarstvom ili uplatom u banci, u skladu s uvjetima koji su navedeni u ovim Općim uvjetima.

H.3.) termoshop.hr omogućuje korisnicima kartično plaćanje putem sustava CorvusPay. Plaćanje je moguće izvršiti karticama Maestro, Master Card, Visa od PZB Card do 24 rata te ovisno o vrsti kartice i broju rata. Banka obraćunava naknade i kamate te će krajnja cijena biti uvećana.

H.4.) Kupac je suglasan da Prodavatelj, u slučaju sumnje na zlouporabu bilo koje vrste plaćanja, može zatražiti dodatne dokaze o valjanosti takvog načina plaćanja, a u slučaju da takvi dokazi ne budu podneseni ima pravo obustaviti transakciju i otkazati narudžbu.

H.5.) Kupac potvrđuje i suglasan je da njegov pružatelj usluga platnog prometa, u svrhu ispunjavanja obveza plaćanja kupaca prema Prodavatelju, može teretiti kupca transakcijskim troškovima koji nisu poznati Prodavatelju. Kupac je suglasan da sve takve troškove snosi sam.

H.6.) Ukoliko je kupac osoba koja nije državljanin jedne od država članica Europske Unije, mogućnost odbitka pretporeza prosuđuje se sukladno primjenjivim međunarodnim ugovorima o izbjegavanju dvostrukog ekonomskog oporezivanja. Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost za povrat poreza na dodanu vrijednost i ili drugih primjenjivih poreza kupca, niti preuzima nikakvu obvezu bilo koje vrste asistirati kupcu u povratu poreza na dodanu vrijednost i/ili drugih primjenjivih poreza.

H.7.) U slučaju da kupac robu namjerava uplatiti na žiro račun prodavatelja (virmanom, e-bankingom, u pošti, banci…) potrebno je izabrati opciju “plaćanje internet bankarstvom, virmanom ili općom uplatnicom”. Rok za uplatu prema takvoj narudžbi je 3 dana, nakon tog roka Prodavatelj ne garantira dobavljivost naručenih artikala. Obrada narudžbe počinje teći od trenutka vidljivosti uplate na našem računu. Ako je uplata uslijedila nakon roka, a roba je raspoloživa, pokreće se postupak dostave. Ako roba nije raspoloživa, pristupa se povratu preplaćenih sredstava u roku od najviše 30 dana od dana uplate.

L) DOSTAVA

L.1.) Prodavatelj je dužan dostaviti naručenu robu na adresu koju je kupac naveo u Narudžbi kupca poslane putem internet trgovine termoshop.hr. Naručeni proizvodi dostavljaju se do ulaza u stambeni objekt, ukoliko prilaz do objekta nije slobodan, dostava se vrši do najbliže točke na kojoj je istovar moguć. Dostava se vrši isključivo na području Republike Hrvatske.

L.2.) Okviran rok isporuke, artikala koji su na zalihi, iznosi od 2 do 7 radnih dana. Rok počinje teći od trenutka kada Prodavatelj zaprimi uplatu na žiro račun ili kada se autorizira transakciju kreditnih ili debitnih kartica. Cijena troškova dostave vidljiva je u košarici, a besplatna je na području RH. Za proizvode koji nisu na zalihi, a naručuju se, Prodavatelj dogovara okvirni termin isporuke s kupcem prema uobičajenim terminima isporuke od strane dobavljača.

L.3.) Prodavatelj je odgovoran za pravovremeno i uredno otpremanje robe iz svojih poslovnih jedinica i isporuke dostavljača, ali nije odgovoran za kašnjenja uzrokovanih brodarskim uslugama, višu silu, kao i za sve slučajeve nemogućnosti i/ili kašnjenja isporuke za koje odgovaraju kurirske službe.

L.4.) Ukoliko isporuka kupljene robe nije moguća, na adresi koju je kupac naznačio, zbog toga što se kupac u dogovorenom terminu ne nalazi na naznačenoj adresi, iz njemu poznatih razloga, troškove sljedeće isporuke, kao i sve druge moguće troškove zbog neuspjele isporuke snosi isključivo kupac.

L.5.) U slučaju neuspjele dostave, kako je to definirano točkom L.4. ovih Općih uvjeta, ukoliko se proizvod ne preuzme, a kupac nije obavijestio Prodavatelja o tome pisanim putem , Prodavatelj ima pravo uskladištiti robu po svom izboru na rizik kupca uz obračunavanje troškova skladištenja u iznosu od 3% iznosa računa  po započetom mjesecu i inzistirati na ispunjenju ugovora ili, nakon određivanja naknadnog roka od 15 dana raskinuti ugovor i robu dalje prodati trećim osobama, pri čemu je kupac obvezan platiti naknadu skladištenja i manupulativnih troškova.

L.6.) Proizvod se smatra isporučenim kada kupac ili od kupca ovlaštena osoba parafira pisanu potvrdu o preuzimanju, te istu preda dostavnoj službi. Kupac je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja, te ukoliko ih ima, odmah prijaviti oštećenje dostavnom službeniku koji robu isporučuje. Kupac je dužan odbiti primitak pošiljke koja ima vidljiva oštećenja. Ukoliko kupac robu s uočenim vidljivim oštećenjem ipak primi dužan je odmah i na licu mjesta od dostavljača zatražiti i popuniti izjavu o oštećenju pošiljke a dostavljač treba napraviti fotografije vidljivih oštećenja. Navedena dokumentacija i slike su Termoshopu temelj za traženje obeštećenja od dostavne službe.

L.7.) Kupac je dužan bez odlaganja preuzetu robu otpakirati i pregledati kod preuzimanja, te obavijestiti Prodavatelja o mogućim vidljivim nedostacima robe.
Molimo da robu prilikom preuzimanja DETALJNO pregledate te vidljiva fizička oštećenja najkasnije 24 sata po primitku prijavite na mail:info@termoshop.hr.
Robu oštećenu u transportu niste dužni preuzeti.
Naknadne reklamacije za bilo kakva fizička oštećenja NE UVAŽAVAMO. Isto je navedeno u svakoj narudžbi koju kupac neposredno nakon narudžbe primi na mail.

L.8.) Prodavatelj može, u slučaju uočenih problema s izvršavanjem obveze plaćanja kupca, otpremu robe po vlastitom nahođenju otkazati ili odgoditi do potpunog izvršenja obveza plaćanja od strane kupca.

L.9.) Ukoliko Kupac odbije primiti ispravne/neoštećene proizvode koje je prethodno naručio, Prodavatelj ima pravo tražiti od kupca nadoknadu troškova dostave (manipulativne troškove).

L.10.) U slučaju osobnog preuzimanja proizvoda, proizvode nije moguće podići odmah po uplati, potrebno je pričekati obavijest Prodavatelja da su proizvodi spremni za preuzimanje. Kupac

će biti obaviješten telefonskim putem ili elektroničkom poštom da je njegova roba spremna za preuzimanje.

M) MONTAŽA I DODATNE USLUGE

M.1.) Montaža uređaja i opreme nije uključena u cijenu uređaja i opreme već se naplaćuje posebno prema cjeniku usluga koji možete zatražiti emailom na info@termoshop.hr .

N) GARANCIJA/JAMSTVO

N.1.) Za robu koja podliježe jamstvu, ako je tako navedeno na jamstvenom listu ili računu dostavljenom kupcu nakon kupovine, ista vrijedi toliko dugo koliko se navodi na samome dokumentu o jamstvu, te obvezno jamstvo vrijedi pod zakonskim uvjetima. U slučaju kupnje dodatnog jamstva – tzv. Super jamstva, takvo dodatno jamstvo odnosno garancija vrijedi onoliki rok koliki je kupac sa Prodavateljem ugovorio, a počinje teći od trenutka kada završava tvorničko jamstvo. Račun i jamstveni list jedini su dokumenti s kojima kupac može ostvariti svoja prava. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun cijelo vrijeme trajanja jamstvenog perioda.

N.2.) Jamstveni uvjeti počinju s danom kreiranja računa za naručenu robu, te Prodavatelj jamči kupcu da će proizvod u jamstvenom roku ispravno funkcionirati, pod uvjetom da se kupac pridržava uputstva za uporabu.

Jamstvo na uređaj vrijedi pod uvjetom da je ugradnju uređaja izvršila tvrtka ili obrt i/ili da je puštanje uređaja u rad obavljeno od strane tvrtke ili obrta koji su upisani u registar Ministarstva zaštite okoliša i energetike i imaju pravovaljano rješenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike za obavljanje djelatnosti prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja rashladnih i klimatizacijskih uređaja i opreme koji sadrže kontrolirane tvari ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise, a koji to svojim potpisom i/ili pečatom ovjeravaju na predviđenom mjestu na jamstvenom listu.

Servisna mreža zastupnika proizvođača obvezuje se da će na zahtjev kupca, podnesen u jamstvenom roku o vlastitom trošku, otkloniti na objektu na kojem je uređaj montiran, u svojim ili ugovornim servisnim prostorijama, sve kvarove i tehničke nedostatke proizvoda nastale pri normalnoj uporabi, u vremenu na koje se odnosi jamstvo. Ako u zakonski propisanom roku kvar ne bude otklonjen, servis se obvezuje da će proizvod zamijeniti novim ili vratiti novac, u dogovoru s prodavateljem. Zastupnik je obvezan osigurati servis i rezervne dijelove i nakon isteka jamstvenog roka, ukupno do 2 godine od datuma kupovine.

N.3.) Svi električni uređaji dolaze s jamstvenim listom, dok za netehničke proizvode, kupac svoja prava ostvaruje računom. Prodavatelj je odgovoran za materijalne nedostake proizvoda u skladu s odredbama Zakona o obveznim odnosima.

N.4.) Ako je kupac uredno obavijestio prodavatelja o nedostacima (vidljivim i skrivenim), Prodavatelj prema kupcu unutar zakonski propisanih rokova ima obvezu slijedeće: (I) uklanjanje nedostatka, (II) zamjena robe drugom robom bez nedostatka, (III) smanjiti kupoprodajnu cijenu, (IV) omogućiti raskid ugovora.

N.5.) Nakon isteka roka jamstva proizvoda Prodavatelj više ne odgovara za nedostatke.

N.6.) Stranke isključuju odgovornost Prodavatelja za bilo kakvu daljnju štetu na osobama i stvarima, različitima od kupljenog proizvoda, ako je takva šteta prouzročena namjerom ili nepažnjom kupca ili osoba za koje on odgovara, pa čak i u slučaju ako kupljeni proizvod ima nedostataka.

 

O) PRAVO ODUSTAJANJA OD KUPNJE I POVRAT ROBE

O.1.) Kupac odnosno potrošač ima pravo u roku od 14 dana od dana primitka robe, bezrazložno raskinuti kupoprodajni ugovor, tako da raskid preda pisanim putem prije isteka roka za jednostrani raskid slanjem obrasca putem elektroničke pošte na info@termoshop.hr ili poštom na adresu prodavatelja: PROMIL-TERMOSHOP j.d.o.o., Luščić 43c, 47000 Karlovac. Za sva pitanja i primjedbe, Prodavatelj raspolaže stručnom službom koja je dostupna od ponedjeljka do petka od 08 do 16 sati, i to na telefon: 047/646-099 .

O.2.) U slučaju sklapanja ugovora o kupoprodaji, rok od 14 dana iz stavka Q.1. ovog članka započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, roba koja čini predmet ugovora predana na posjed. Ugovor se smatra otkazanim u trenutku kada Prodavatelj primi pismenu obavijest.
Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora pronađite OVDJE
Upute za jednostrani raskid ugovora i sam Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora Kupcu šaljemo u pdf formatu u privitku maila uz svaku narudžbu.
Povrat se može ostvariti popunjavanjem Obrasca dostupnog na linku gore te slanjem istoga putem elektroničke pošte slanjem e-maila na info@termoshop.hr. Više podataka o povratu robe pogledajte ovdje.

O.3.) Prodavatelj se obvezuje kupcu vratiti cjelokupan iznos uplaćenih sredstva u roku od 14 dana po primitku pismene obavijesti o raskidu ugovora.

O.4.) Kupac u slučaju odbijanja primitka robe snosi i troškove povrata robe. U slučaju pošiljke s otkupninom, Prodavatelj ima pravo teretiti Kupca za troškove dostave i povrata robe.

O.5.) Potrošač je dužan dokazati da je svoje pravo na jednostrani raskid ugovora ostvario u skladu s člankom 74. Zakona o zaštiti potrošača.

O.6.) U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora, u skladu s odredbama ovog pasusa. To znači, prodavatelj izvršava povrat uplaćenih sredstava služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se potrošač koristio prilikom plaćanja, a kupac izvršava povrat kupljene robe bez odgađanja.

O.7.) Korisnik je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.
U slučaju oštećenja originalne ambalaže iznos povrata bit će umanjen za postotak sukladan vrijednosti robe. U tom slučaju korisnik će biti obaviješten o iznosu za koji će povrat biti umanjen.

Uređaji koji zahtjevaju stručnu instalaciju i puštanje u pogon se mogu vratiti u zakonski predviđenom roku koji je definiran u stavci O.1. ovog članka pod uvjetom da je ugradnju uređaja izvršila tvrtka ili obrt i/ili da je puštanje uređaja u rad obavljeno od strane tvrtke ili obrta koji su upisani u registar Ministarstva zaštite okoliša i energetike i imaju pravovaljano rješenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike za obavljanje djelatnosti prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja rashladnih i klimatizacijskih uređaja i opreme koji sadrže kontrolirane tvari ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise, a koji to svojim potpisom i/ili pečatom ovjeravaju na predviđenom mjestu na jamstvenom listu. Za sve štete koje su nastale neispravnim rukovanjem korisnika, neispravnom instalacijom ili korištenjem van parametara normalnog korištenja nismo odgovorni.

Ukoliko je uređaj ugrađen/isprobavan suprotno ovim uvjetima korištenja/prodaje i jamstvenim uvjetima kupac nema pravo na povrat uređaja.

Ako je na zahtjev korisnika izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, korisnik je dužan platiti PROMIL-TERMOSHOP j.d.o.o. iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je korisnik obavijestio PROMIL-TERMOSHOP j.d.o.o. o jednostranom raskidu Ugovora.

P) OSTALO

P.1.) Svaki ugovor sklopljen na temelju ovih Općih uvjeta će biti pohranjeni u elektronskom obliku Prodavateljevog sustava, te kupac može pristupiti njima putem službi Prodavatelja. Potvrdom prihvaćanja ovih Općih uvjeta kupac daje suglasnost na prikupljanje, obradu i pohranu ugovora te s njime povezanim svim relevantnim osobnim podacima (ime, prezime, adresa, OIB, i sl.).

P.2.) Kupac odnosno potrošač, svoje zahtjeve, reklamacije, prigovore, izjave, kao i eventualne pohvale može dostaviti Prodavatelju pisanim putem na adresu: PROMIL-TERMOSHOP j.d.o.o., Luščić 43c, 47000 Karlovac

P.3.) Adresa servisne službe Prodavatelja glasi: PROMIL-TERMOSHOP j.d.o.o., Luščić 43c, 47000 Karlovac.

P.4.) Kupac prihvaćanjem ovih općih uvjeta potvrđuje da je upoznat i suglasan s odredbama Općih uvjeta, koje omogućuje korištenje sustava termoshop.hr.

P.5.) Za ugovore sklopljene na temelju ovih Općih uvjeta primjenjuje se mjerodavno pravo prema sjedištu Prodavatelja. Primjena UN-ove Konvencije o međunarodnoj prodaji robe je isključena.

P.6.) Kupac potvrđuje da je svjestan da su važeći Opći uvjeti podložni stalnim promjenama i poboljšanjima, tako da za sve buduće kupnje sam preuzima odgovornost da bude upoznat s aktualnim općim uvjetima koji se primjenjuju na termoshop.hr.

P.7.) Promjene ovih uvjeta kao i odredbe ugovora sklopljenih na temelju ovih Općih uvjeta moguće su isključivo na temelju pisanog sporazuma ugovornih strana. Usmeni ugovori i/ili sporazumi nisu dopušteni.

P.8.) Zbrinjavanje električnog i elektroničkog otpada: Elektronički uređaji sadrže nekoliko stotina različitih materijala. Neki od njih su nakon uporabnog vijeka uređaja ponovno iskoristivi, no mnoge tvari mogu biti vrlo štetne ako se s elektroničkim otpadom postupa nepravilno. Kako bi se spriječio štetan utjecaj tih tvari na okoliš i zdravlje ljudi, vrlo je bitno da se EE otpad sakuplja odvojeno od komunalnog otpada i zatim zbrinjava na ekološki prihvatljiv način; Kako se riješiti EE otpada? U Republici Hrvatskoj postoji organizirani besplatni sustav zbrinjavanja EE otpada putem ovlaštenih sakupljača. Dovoljno je nazvati besplatni broj 0800 444 110 ili poslati SMS na 098 444 110 i ukoliko imate više od 30 kg EE otpada, ovlašteni sakupljač će ga preuzeti na Vašoj adresi. Na istom ćete broju dobiti sve potrebne dodatne informacije. Nalog možete dati i na web stranici www.eeotpad.com, te putem elektroničke pošte prijava@eeotpad.com. EE otpad možete i osobno odvesti u najbliže reciklažno dvorište.

RJEŠAVANJE SPOROVA

U slučaju spora između potrošača i trgovca, može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske gospodarske komore, Sudu časti Hrvatske obrtničke komore, prijedlog za mirenje Centru za mirenje ili Europskoj komisiji putem obrasca za online rješavanje sporova. Eventualne sporove trgovac i potrošač nastojat će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je Sud u Karlovcu.
U Karlovcu 07.04.2021., PROMIL-TERMOSHOP j.d.o.o.

OBAVIJEST O NAČINU PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA

Sve prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (N.N. 41./2014.), možete poslati putem pošte, elektroničke pošte kao i u poslovnim prostorijama /trgovinama u kojima se nalazite. Ukoliko se prigovor podnosi u poslovnim prostorijama/trgovinama, trgovac je dužan odmah pisanim putem ovjeriti njegov primitak .
Ostali načini podnošenja prigovora:
• Na adresu:PROMIL-TERMOSHOP j.d.o.o., Luščić 43c, 47000 Karlovac
• Na e-mail adresu: info@termoshop.hr
Kako bi Vam sukladno članku 10. stavak 5. Zakona potvrdili primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti odgovorili, molimo Vas da navedete točne podatke za primitak istog. Odgovor na Vaš prigovor zakonski ćemo Vam dati u pisanom obliku najkasnije u roku 15 dana od dana primitka prigovora.

Ugodnu i sigurnu kupovinu želi Vam
Termoshop tim.